Inženýring modernizací a rekonstrukcí

  • Průzkum a zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu objektu
  • Studie účelu a obsahu záměru modernizace nebo rekonstrukce včetně provozně technologických, logistických a sociálně uživatelských aspektů
  • Propočet nákladů na základě průměrných orientačních cen na měrovou a účelovou jednotku
  • Optimalizace dodavatelského modelu (struktury) z hlediska zájmu investora
  • Zpracování zadávací dokumentace
  • Zajištění poptávkového řízení
  • Koordinace nebo zajištění veřejnoprávního projednání, dodávky a realizace a kolaudace a uvedení do provozu