Zelené střechy a fasády

  • Návrhy, realizace a údržba zelených střech relaxačních a oddychových zón, průmyslových, občanských a komerčních objektů
    • zelené střechy okrasné s intenzivní zelení, vegetační střechy a střešní zahrady
    • zelené střechy extenzivní s nenáročnou vegetací a minimálními nároky na údržbu
  • Zelené fasády a vertikální zahrady, zelené stěny
  • Speciální izolace a hydroizolace
  • Zavlažovací a odvodňovací systémy s retenční funkcí
  • Funkční a designové poradenství