Provozně technická údržba a opravy

  • Předkolaudační příprava objektů, strojů a technologického zařízení
  • Vypracování a realizace provozních řádů pro objemy a zařízení
  • Provozní obsluha a údržba technických a technologických zařízení včetně vedení energetického hospodářství
  • Revizní plány a zajištění revizí v oblasti BOZ a PO
  • Provozní řády, realizace a kontrola opatření pro dodržování veřejnoprávních předpisů