Exteriérové a interiérové plochy

Nátěry

Nátěrové systémy zajišťující neprašné, pevné a lehce udržovatelné povrchy s možností různé chemické odolnosti pro jednoduché úpravy skladů, provozních ploch technického zázemí, strojoven a kotelen, velkoplošných garáží a parkovišť, nakládacích ramp, manipulačních ploch v interiérech i exteriérech.

 • Akrylátové nátěry
 • Epoxidové nátěry
 • Polyuretanové nátěry
 • Metylmetakrylátové nátěry
 • Speciální provedení s extremní otěruvzdorností

Stěrky

Stěrkové systémy s vysokou pevností, otěruvzdorností, chemickou odolností a životností pro lehce udržovatelné a hygienicky vhodné povrchy, pro vysoké nároky na jakost povrchu a uživatelský komfort (bytové, občanské i průmyslové výstavby v interiérech).

 • Epoxidové stěrky
 • Polyuretanové stěrky
 • Metylmetakrylátové stěrky

Polymerbetony

Polymerbetonové systémy z přírodních či barevných písků s otevřeným nebo uzavřeným povrchem vyznačující se extrémní únosností a pevností pro těžké provozy v nejrůznějších provozech občanské výstavby či průmyslu, zejména v interiérech.

 • Polymerbetony s pojivy na epoxidové bázi
 • Polymerbetony s pojivy na polyuretanové bázi
 • Polymerbetony s pojivy na metylmetakrylátové bázi

Antistatické podlahy

Antistatické a elektrostaticky vodivé systémy pro provozy, kde vznik elektrostatického náboje je nutno zamezit z důvodů nebezpečí výbuchu (sklady hořlavin, speciální chemické výroby, sklady jemných sypkých hmot-mouka aj.)

Chemicky odolné podlahy

Systémy pro povrchy s nároky na zvláštní chemickou odolnost – provozní a skladové jednotky chemického, farmaceutického a strojírenského průmyslu, sklady chemikálií, záchytné jímky, akumulátorovny apod. pro interiéry i exteriéry.

Vodotěsné podlahy

Systémy pro mechanicky zatížené povrchy s nároky na vodotěsnost.

 • V interiérech provozní prostory s mokrým provozem v chemickém, farmaceutickém, potravinářském i strojírenském průmyslu – chemické výroby, výrobny léčiv, masokombináty, mlékárny, závodní kuchyně apod.
 • V exteriérech povrchy podsklepených parkovišť, patrových garáží, teras, balkonů apod.

Dekorační podlahy

Dekorační systémy pro prostory s požadavkem na dekorační funkci při vysoké zatížitelnosti otěruvzdornosti, životnosti a lehké udržovatelnosti – restaurace, prodejny, autosalony, společenské prostory v interiérech i exteriérech.

 • Podlahy z barevných písků
 • Podlahy s dekoračními motivy ve hmotě

Sportovní podlahy

Systémy sportovních povrchů pro nejrůznější druhy sportu na závodní i rekreační úrovni pro interiéry i exteriéry.

 • Provedení nových bezesparých podlah z elastických syntetických pryskyřic
 • Provedení nových povrchů na stávajících dřevěných, asfaltových i betonových sportovištích
 • Opravy stávajících sportovních podlah
 • Úpravy dětských hřišť, rekreačních ploch apod.

Opravy a rekonstrukce podlah

 • Technologie pro opravy a rekonstrukce povrchů ze syntetických pryskyřic vysoce plněných měkkými plnivy, které podléhají výrazně otěru (tzv.sadurit,stavex, apod.)
 • Technologie pro povrchy betonů s úpravou vsypy (tzv. vsypové nebo pancéřové podlahy), které při nesprávném provedení vykazují trhliny znehodnocení funkce nášlapné vrstvy nadměrným otěrem
 • Komplexní rekonstrukce podlah bez odstraňování stávajících vrstev
 • Rekonstrukce podlah s cílem změny funkčnosti nášlapné vrstvy nové provedení jako např. dekorační povrch, zvýšení otěruvzdornosti povrchu, provedení povrchu jako vodotěsný nebo chemicky odolný

Opravy a rekonstrukce schodů

 • Technologie pro opravy schodů betonových
 • Technologie pro opravy schodů terasových
 • Technologie pro opravy schodů kamenných
 • Změny povrchové úpravy schodů libovolné konstrukce a materiálu
 • Provedení nekluzných hran schodů

Speciální čištění a údržba povrchů

Zde Vás podporujeme našim programem speciální obnovy a údržby povrchů určeným pro:

 • lino, PVC, korek, lité podlahy, přírodní a umělý kámen, dlažba
 • elektrostatické povrchy
 • hygienicky náročné
 • betonové vsypové

Tento program zahrnuje hloubkové čištění a odmaštění povrchu a nanesení ochranné a uzavírací vrstvy z mimořádně otěruvzdorného, nekluzného a mechanicky odolného materiálu. Film je protiskluzový s úpravou vysoký lesk nebo mat, případně s antibakteriálními přísadami. Uvedená údržba se provádí pouze několikrát za rok, podle namáhání podlahy. Pravidelná údržba přispívá:

 • k prodloužení životnosti podlah
 • ke snížení běžného znečištění
 • ke zkrácení doby pravidelného úklidu
 • k úsporám spotřeby čistících prostředků

Poskytneme Vám komplexní služby zahrnující:

 • návrh technologie čištění, údržby a obnovy povrchu
 • provádění těchto prací
 • návrh a provedení souvisejících prvků (protiskluzová opatření, čistící zóny, podlahové a pracovní rošty, plošiny aj.)