Chemicky odolné izolace, injektáže

Injektáže zpevňující a zvyšující chemickou odolnost

 • Vysokopevnostně i houževnatě sypké nebo nedostatečně únosné zeminy a horniny
 • Nedostatečně únosné nebo narušené podzákladí
 • Narušené základy
 • Oslabené a narušené konstrukce zděné, panelové i monolitické – stěny, sloupy, stropy, klenby
 • Sendvičové a vrstvené konstrukce

Injektáže těsnící se zajištěním chemické odolnosti

 • Proti agresivním a korozním mediím
 • Prováděné bodově, liniově i plnoplošně
 • Proti agresivní vlhkosti ve všech typech konstrukcí i objektů
 • Proti tlakové vodě pro pozitivní i negativní tlak – injektáže trhlin, pracovních spar, průsaků v nejrůznějších typech objektů
 • Obnovující funkci hydroizolace ve vertikálních i horizontálních částech konstrukce
 • Utěsňující průsaky a nedokonale provedené pracovní nebo dilatační spáry v konstrukcích z vodostavebních betonů
 • Utěsňující plnoplošně části konstrukce, které nelze vodotěsně izolovat jiným způsobem

Injektáže výplňové

 • Zdiva kamenná s vnitřním násypem
 • Konstrukce dutinové
 • Horniny s vytvořenými kavernami
 • Kaverny mezi stavební konstrukcí a terénem vodorovným nebo svislým

Injektáže těsnící prováděné bodově, liniově i plnoplošně

 • Proti zemní vlhkosti ve všech typech konstrukcí i objektů, obvykle doplněné sanačními omítkami
 • Proti volně stékající vodě zejména v mokrých provozech nebo venkovních částech objektů

Těsnění spar a trhlin proti pronikání vody

 • Funkční těsnění pracovních i dilatačních spar při výstavbě
 • Pojistné těsnění pracovních i dilatačních spar při výstavbě
 • Dodatečné těsnění pracovních i dilatačních spar při vadách a poruchách
 • Utěsňování trhlin v betonových konstrukcích